Naše služby

Naše účetní služby poskytujeme zejména subjektům sídlícím v Ostravě a okolí, nicméně zastupujeme i pár klientů mimo Ostravu. Níže uvádíme rozpis služeb v oblasti účetnictví.

 

Vedení mzdové a personální agendy

 • Kompletní zpracovávání mezd libovolný počet zaměstnanců
 • Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Odhlášky, přihlášky, změny zaměstnanců, evidenční listy
 • Roční zúčtovací daně z příjmu zaměstnanců
 • Potvrzení pro úřady
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole

 

Vedení účetnictví

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Daňové přiznání k DPH
 • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Rozvaha
 • Daňové přiznání
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole

 

Vedení daňové evidence

 • Peněžní deník
 • Pokladní kniha
 • Karty investičního majetku
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Daňové přiznání k DPH
 • Účetní závěrka a daňové přiznání
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole